• September 29, 2023

Najważniejsze zabezpieczenia w umowach kredytowych

W umowach kredytowych zabezpieczenie to najczęściej jeden z obowiązkowych elementów. Zabezpieczenie przyjmuje bardzo różny format. W artykule poznasz najważniejsze rodzaje zabezpieczeń z umowach kredytowych wraz z zaletami i wadami. Na zabezpieczenie warto uważać, ponieważ każdy problem z płynnością wywołuje ryzyko przejęcia zastawionego majątku trwałego.

Jakie zabezpieczenie do umowy kredytowej?

Prawo bankowe określa konkretnie rodzaje zabezpieczeń. Warto jednak stosować sprawdzoną zasadę, że przy mniejszych kredytach gotówkowych nie warto wnosić bardzo dużych zastawów, bo to droga do przejęcia majątku za bezcen po wystąpieniu kłopotów ekonomicznych. Jeżeli posiadasz rachunek osobisty w banku komercyjnym, gdzie przy okazji zaciągasz kredyt, wtedy wystarczy najczęściej założenie blokady środków na koncie. Przy słabej zdolności kredytowej bank komercyjny prosi klienta o podpisanie weksla in blanco. Akurat weksel in blanco stanowi jedno z najciekawszych i najpopularniejszych zabezpieczeń, ponieważ egzekucja weksla odbywa się z pominięciem typowej rozprawy sądowej. Bank odzyskuje środki znacznie szybciej. W dużych umowach kredytowych ponosisz koszt ustanowienia hipoteki. Wartość całej nieruchomości lub części to jedno z najlepszych i najbardziej zaufanych zabezpieczeń w umowach z bankami detalicznymi. Przy kredytach biznesowych wykorzystuje się natomiast poręczenia majątkowe wspólników, zróżnicowane zastawy, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem kredytobiorcy. Zabezpieczenie dla banku to również podpisanie umowy nie tylko z jednym kredytobiorcą, ale parą, np. małżeństwem. Kiedy jedna osoba nie spłaca kredytu, wtedy ciężar zobowiązania automatycznie przechodzi na drugą. Minimalizacja ryzyka kredytowego odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem wskazanych grup zabezpieczeń.

Ochrona interesów i ryzyko dla kredytobiorcy

Oczywiście najlepiej podpisywać umowy kredytowe z minimalnymi zastawami, czy poręczeniami majątkowymi, ponieważ im większe zabezpieczenie, tym tak naprawdę większe ryzyko dla kredytobiorcy. Niezabezpieczona umowa kredytowa występuje bardzo rzadko, najczęściej przy niewielkich kwotach pożyczek. Jak oceniasz temat zabezpieczeń w umowach kredytowych?

Zobacz także:  Jak mądrze wybrać kredyt bankowy?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.