Nazwa użytkownika

Jesteś tutaj

Najlepsze strategie inwestycyjne

Inwestowanie pozwala na osiągnięcie niezależności ekonomicznej jeszcze przed dobiciem do wieku emerytalnego. Niestety trudno mówić o uniwersalnej strategii pomnażania kapitału, szczególnie w dłuższej perspektywie ze względu na różne preferencje ryzyka występujące u każdego inwestora indywidualnego. W artykule podyskutujemy o najlepszych strategiach inwestycyjnych, a także o roli lokat bankowych w długoterminowym zabezpieczeniu majątku.

Jak zmienia się preferencja dotycząca ryzyka inwestycyjnego?

Podejście do inwestowania zmienia się najczęściej wraz z wiekiem. W młodym wieku, tuż po rozpoczęciu aktywności zawodowej, bez stabilnej sytuacji życiowej człowiek jest skłonny do podejmowania większego ryzyka. W takim okresie bardzo dobre rozwiązanie to duże zaangażowanie w akcje, rynek Forex (giełda walutowa), czy w spekulacje na instrumentach pochodnych. Wraz ze wzrostem doświadczenia inwestycyjnego możesz skierować się na rynek nieruchomości (wynajem mieszkań, domów, kredyt hipoteczny jako dźwignia finansowa). Ewentualnie wybierz obligacje korporacyjne o stosunkowo wysokiej stopie zwrotu. Oczywiście każdy instrument inwestycyjny powinieneś analizować pod względem fundamentów i kwestii technicznych. Monitorowaniem wykresów zajmuje się analiza techniczna, natomiast wskaźnikami finansowymi analiza fundamentalna. Najlepsza strategia inwestycyjna uwzględnia zatem wiele ryzykownych i bezpiecznych narzędzi jednocześnie, co pozwala na korygowanie stopy zwrotu wraz z rozwojem cyklu koniunkturalnego. Gdzie w tym zestawieniu plasują się klasyczne lokaty bankowe?

Rola lokaty bankowej w długoterminowych inwestycjach

Akurat lokata bankowa służy przede wszystkim do zabezpieczania już wypracowanych zysków z bardziej ryzykownych decyzji. Lokata bankowa ochrania kapitał przed inflacją, ale niestety nie każda. Analiza ofert banków detalicznych jest mocno wskazana pod kątem oprocentowania i realnych wskaźników opłacalności. Nie możesz kierować się tylko oprocentowaniem nominalnym. Dopiero oprocentowanie realne pokazuje faktyczną opłacalność lokaty bankowej. W inwestycjach lokata bankowa pełni rolę zabezpieczającą, profilaktyczną. Wraz z wiekiem i zbliżaniem się do wieku emerytalnego powinieneś na lokatach posiadać praktycznie 70 – 80% całego kapitału. Nie musisz wykorzystywać potencjału klasycznej lokaty bankowej. W bankach komercyjnych odnajdziesz lokaty rentierskie, umożliwiające cykliczne, comiesięczne lub kwartalne wypłaty zysków. Przy dużym kapitale taka lokata gwarantuje praktycznie osiągnięcie niezależności ekonomicznej, najbardziej pożądanej sytuacji wśród inwestorów indywidualnych.

Ryzykowne instrumenty inwestycyjne, a kwestia strat i nauki

Całkowita rezygnacja z najbardziej ryzykownych instrumentów inwestycyjnych nie jest właściwym podejściem. Nawet początkowe straty na rynku kapitałowym, czyli głównie na giełdzie papierów wartościowych nie powinny zaburzyć twojej długoterminowej motywacji. To po prostu koszt nauki podejmowania właściwych decyzji. Większość inwestorów indywidualnych posługuje się technikami analizy technicznej, czyli badaniem wykresów, czy krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych linii trendu. Dzięki temu możesz bardzo skutecznie przewidywać ruchy ulubionych instrumentów. Lokata bankowa nie zapewnia niezależności ekonomicznej, ale po właściwym wpisaniu tego elementu w rozbudowaną strategię inwestycyjną zwiększasz mocno ochronę dotychczas wypracowanego kapitału. Jakie rodzaje strategii inwestycyjnych preferujesz najbardziej, czy wolisz przechowywać kapitał na lokatach?

Drupal theme by pixeljets.com D7 ver.1.1